Folketingets Trafikudvalg

Christiansborg

1240  København K

Dato             9. november 2006

J. nr.           200-8

  

 

Trafikudvalget har i brev af 31. oktober 2006 (L 36) stillet mig følgende spørgsmål 6, som jeg hermed skal besvare.

 

Spørgsmål nr.  6:

"Hvilke muligheder er der for at gøre rapporterne om sikkerhedsmæssige begivenheder offentlige tilgængelige – evt. i anonymiseret form – og hvad er ministerens holdning til det?”

Svar:

 

Der henvises til min besvarelse af Trafikudvalgets spørgsmål 4.

 

Med venlig hilsen

 

 

Flemming Hansen