Europaudvalget 2005-06
2703 - landbrug og fiskeri
Offentligt
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EUK
22. februar 2006
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Transport- og
Energiministeriets besvarelse af spørgsmål 1 ad 2703 – landbrug og fiskeri –
af 23. januar 2006.
Besvarelsen er ligeledes sendt til Folketingets Energipolitiske udvalg.