Europaudvalget 2005-06, Det Udenrigspolitiske Nævn 2005-06
2732 - RIA Bilag 6, UPN Alm.del Bilag 108
Offentligt
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EUK
23. maj 2006
Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 24. maj 2006 –
dagsordenspunkt rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 1.-2. juni 2006
– vedlægges Justitsministeriets supplerende notat vedrørende
dagsordenspunkt 28.