§ 20-spørgsmål S 1905 Om landsforræderi.
Til: Justitsminister Lene Espersen (KF)
Dato: 11-01-2007
Samling: 2006-07
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 11-01-2007
Endelig besvarelse 19-01-2007
Spørgsmålets ordlyd:
Kan ministeren bekræfte, som statsadvokaten for særlige internationale straffesager, Birgitte Vestberg, har udtalt til Berlingske Tidende den 30. december 2006, at det ikke vil være strafbart for personer bosat i Danmark at gå i krig mod en alliance af lande, som Danmark deltager aktivt i, når der i straffeloven findes en landsforræderibestemmelse § 102, der lyder, at den, som under krig eller besættelse yder fjenden bistand ved råd eller dåd eller til fremme af fjendtlig interesse svækker den danske stats eller dens forbundsfælles kampdygtighed, straffes med fængsel indtil 16 år, og i forlængelse heraf, om sagen stiller sig anderledes, hvis der er tale om en dansk statsborger?
Skriftlig begrundelse:
Spørgeren henviser til omtale i Berlingske Tidende den 30. december 2006, hvoraf det fremgår, at statsadvokaten for særlige internationale straffesager har sagt, at det ikke vil blive straffet, hvis man eksempelvis som herboende udlænding kæmper mod allierede styrker, som Danmark er en del af. Spørgeren har meget vanskeligt ved at forene denne udtalelse med straffelovens § 102, hvor landsforræderi tværtimod straffes. Set i lyset af Birgitte Vestbergs udtalelser ønsker spørgeren en nærmere redegørelse for, hvornår gerningsindholdet i § 102 kan siges at være realiseret, og om det overhovedet kan realiseres set i lyset af Vestbergs udtalelser. Spørgeren ønsker også, at ministeren forholder sig til, om der skal sondres mellem herboende udlændinge uden dansk statsborgerskab og personer med dansk statsborgerskab. Såfremt udtalelserne er i overensstemmelse med den gængse juridiske fortolkning af straffelovens § 102, er det spørgerens opfattelse, at bestemmelsen må ændres således, at det igen vil kunne straffes, hvis man begår landsforræderi.

Endeligt svar

Dokumentdato:
19-01-2007
Modtaget:
19-01-2007
Omdelt:
19-01-2007

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik