§ 20-spørgsmål S 3802 Om tradionel undervisning
Til: Undervisningsminister Bertel Haarder (V)
Dato: 26-03-2007
Samling: 2006-07
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 26-03-2007
Endelig besvarelse 16-04-2007
Spørgsmålets ordlyd:
Hvad er efter ministerens opfattelse grunden til, at danske folkeskolelærere bruger så lidt tid på traditionel undervisning?
Skriftlig begrundelse:
Lærernes arbejdstid er afsat til følgende: " 33,7 pct. går til traditionel klasseundervisning - 36,7 pct., hvis man tager det udvidede undervisningsbegreb, dvs. inklusive f.eks. elevvejledning og lejrskoleophold. " 19,6 pct. er afsat til individuel forberedelse. " 13,6 pct. af tiden går til fravær i form af blandt andet ferie og sygdom. " 12,4 pct. bruges på øvrig skoletid, som omfatter klasselærerfunktioner, møder, administration af skolebibliotek og opgaver med at føre tilsyn med biologisamlingen eller computerne. " 9,5 pct. af tiden bruges på elevernes frikvarterer. " 8,2 pct. til samarbejde med kollegerne og til ekstra individuel forberedelse. Oplysningerne fremgår af Delrapport om analyse af folkeskolelærernes arbejdstid, 2006, lavet af Finansministeriet, Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening.

Endeligt svar

Dokumentdato:
16-04-2007
Modtaget:
16-04-2007
Omdelt:
16-04-2007

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik