§ 20-spørgsmål S 5850 Om støtte til at lære dansk
Til: Undervisningsminister Bertel Haarder (V)
Dato: 28-08-2007
Samling: 2006-07
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 28-08-2007
Endelig besvarelse 05-09-2007
Spørgsmålets ordlyd:
Er ministeren bekendt med andre tal end dem, der er oplyst fra Århus Kommunes side, og såfremt ministeren har kendskab til lignende tal fra andre kommuner, vil ministeren så venligst fremsende disse til spørgeren?
Skriftlig begrundelse:
I år har syv ud af ti tosprogede børn, som er startet i børnehaveklasse i Århus Kommune, brug for støtte til at lære dansk, også selv om Århus Kommune i flere år har arbejdet med en særlig sproglig støtte i børnehaverne. 406 ud af 590 testede børn har ifølge sprogtesten, det man kalder et ikke uvæsentligt behov for støtte. Det svarer til 69 pct. af alle nye skoleelever i folkeskolerne. Til sammenligning var tallet sidste år 362 børn svarende til 62 pct. Det er altså gået den forkerte vej trods en flerårig indsats i børnehaverne, og det er efter spørgerens mening for dårligt.

Endeligt svar

Dokumentdato:
05-09-2007
Modtaget:
05-09-2007
Omdelt:
05-09-2007

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik