§ 20-spørgsmål S 821 Om det illegale marked med fyrværkeri.
Til: Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (KF)
Dato: 15-11-2006
Samling: 2006-07
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 15-11-2006
Endelig besvarelse 24-11-2006
Spørgsmålets ordlyd:
Nedsatte regeringen rent faktisk en taskforce, der skulle sikre både et tværministerielt samarbejde, et samarbejde på tværs af politikredsene, toldmyndigheder med mere i 2004, som det bl.a. ses beskrevet i ministerens pressemeddelelse, dateret den 11. november 2004, så man kunne komme det illegale marked med fyrværkeri til livs?
Skriftlig begrundelse:
I TV-avisen den 14. november 2006 kl. 21 foreslår en tilsyneladende erfaren efterforsker Freddy Visby, politiassistent i Roskilde, at der nedsættes en taskforce, der skal sikre et samarbejde mellem politikredse, Sikringsstyrelsen, toldvæsen med mere, så man kan komme den illegale handel med fyrværkeri til livs. Dette undrer spørgeren, for det er ifølge ministerens egen pressemeddelelse allerede tilfældet. Derfor beder spørgeren, om ministeren i samarbejde med de andre berørte ministre kan rede trådene ud, så Folketinget kan have sikkerhed for, at det rent faktisk skete. Samtidig vil spørgeren gerne have klarlagt, om DR's udsendelse den 13. november 2006 har givet de berørte ministerier anledning til at evaluere det efterforskningsmæssige arbejde med illegal handel med fyrværkeri og evt. styrke det på samme måde, som man har gjort i Holland.

Endeligt svar

Dokumentdato:
24-11-2006
Modtaget:
24-11-2006
Omdelt:
24-11-2006

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik