§ 20-spørgsmål S 22 Om EFTA-landene og deres retsstilling
Til: Justitsminister Lene Espersen (KF)
Dato: 29-09-2006
Samling: 2006-07
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 03-10-2006
Endelig besvarelse 12-10-2006
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren oplyse, hvilken retsstilling EFTA-landene har i forhold til konventionen om lovvalg i kontraktsforhold (Rom I), samt hvilken stilling de vil have efter vedtagelsen af forordningen om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktsforhold (Rom II)?
Skriftlig begrundelse:
EU's civilretlige samarbejde har hidtil navnlig udmøntet sig i konventionen om domstolenes inter-nationale kompetence samt om anerkendelse og fuldbyrdelse af domme m.v. i borgerlige sager, herunder handelssager (Domskonventionen) fra 1968, den tilsvarende Luganokonvention fra 1988, der gælder mellem EU-staterne og EFTA-staterne, og konventionen om hvilken lov der skal gælde for kontraktlige forpligtelser (Rom I) fra 1980. Da eksempelvis Luganokonventionen også binder EFTA-landene, finder spørgeren det relevant at få klargjort, hvordan EFTA-landene forholder sig til Rom I- og II-konventionerne. Som bekendt var Danmark medlem EFTA fra 1960, hvorfor disse landes retsstilling i forhold til den folkeretlige konventionsforpligtelse ved de nævnte konventioner er interessant at få afklaret.
Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
12-10-2006
Modtaget:
12-10-2006
Omdelt:
12-10-2006

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik