Udenrigsudvalget 2006-07
S 4251
Offentligt
373490_0001.png
373490_0002.png

U D EN RU GSMIN ISTE RUET

Folketingets lovsekretariat
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 9200 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGtrokonto 3 00 18 06
Bilag Journalnummer Kontor
25 28.C.28.a.28. MR 9
.
maj 2007
Vedlagt fremsendes i 25 eksemplarer endeligt svar pa sporgsmal nr. S4251 af 20. april 2007 stillet af Frank Aaen (EL).
UDENRIGSMINISTERIET
9. maj 2007
Besvarelse af spørgsmM nr.S 4251 af 20. april2007 iiiUdenrigsministeren stilletaf Frank Aaen (EL)
Sporgsmál nr 4251:"Mener regeringen, at problemer for danskere og indvandrere i Danmark kan løses ved atoverhore kritiske sporgsmâl fremført af internationale organisationer, som Danmark er medlemaf?"
Svar:
Udenrigsministeriet har indhentet en udtalelse fra Integrationsministeriet, som anforerfolgende, dl hvilket jeg kan henholde mig:"Det er regeringens opfattelse, at integrationen bedst lykkes, hvis indvandringen foregàr p enkontrolleret mde, og hvis nyc borgere kerer dansk, kommer i arbejde og opmuntres dl atdeltage i foreningslivet og demokratiet pa alle niveauer. Det overordnede ma! er et samfundmed sammenhngskraft, frihed, ansvar, 1igevrd og muligheder for alle borgere - bade nyc ogoprindelige danskere.
Det er regeringen og Folketinget, der tilrettekegger udkendinge- og integrationspolitikken.Regeringen indgár løbende i dialog med internationale organisationer. I enkelte tilfielde har regeringenikke vret enig i vurderingerne fra de internationale organisationer. Regeringen hat givet fyldige svarpa de rapporter fra Europaradet og OSCE, som sporgeren formentlig hat i tankerne."