Folketingets Lovsekretariat  

 

 

 

 

 

 

Dato: 25. maj 2007

                                


Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S  4419 stillet af medlem af Folketinget  Pernille Vigsø Bagge (SF):

 

Spørgsmål S 4419:

”Vil ministeren oplyse, hvem der fører tilsyn med de private daginstitutioner efter lov om social service § 11 A, og hvor ofte tilsynet føres?”

 

Endeligt svar:

Jeg kan oplyse, at det er kommunalbestyrelsen, der fører tilsyn med privatinstitutioner. Kommunalbestyrelsens tilsyn med privatinstitutioner følger af retssikkerhedslovens § 16. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddet og den måde, opgaverne udføres på. Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse for så vidt angår indholdet i dagtilbuddene er således den samme i forhold til henholdsvis de kommunale daginstitutioner og privatinstitutionerne.

 

Det er kommunalbestyrelsen, der står for den konkrete tilrettelæggelse og udførelse af tilsynet herunder beslutning om, hvor ofte tilsynet foretages. 

 

 

 

Carina Christensen

 

                                                                                                   /Lone Larsen