Udenrigsudvalget 2006-07
S 4845
Offentligt
382303_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Spørgsmål i Folketingetnr. S 4845 af 31. maj 2007 tilskriftlig besvarelse fra JørgenArbo-Bæhr (EL).
Spørgsmål nr. S 4845 Jørgen Arbo-Bæhr (EL) til udenrigsministeren:»Hvad har udenrigsministeren foretaget sig for at sikre en samlet EU-protest over for den russiskeregering i anledning af henholdsvis forbuddet mod Gay Pride i Moskva og de voldelige angreb pådeltagerne?«Svar:Den 27. maj 2006 (13-årsdagen for afkriminalisering af homoseksualitet i Rusland) blev der forførste gang forberedt en Gay Pride demonstration i Rusland. Demonstrationen blev forbudt afmyndighederne og forbudet blev bekræftet i retten. Da demonstrationen alligevel blev søgt gen-nemført, førte det til arrestation af over 100 personer.EU tog efterfølgende sagen op over for det russiske udenrigsministerium.Dette års demonstration blev af EU taget op med den russiske side inden demonstrationen fandtsted, nemlig kort efter at de russiske myndigheder igen havde nedlagt forbud mod en demonstra-tion. Det skete ved, at EU under de regelmæssige konsultationer med Rusland om menneskeret-tigheder på baggrund af forbudet understregede vigtigheden af at garantere ytrings- og forsam-lingsfrihed også for seksuelle minoriteter.Forløbet af demonstrationen den 27. maj i år har været drøftet i EU, men der er endnu ikke tagetstilling til en evt. reaktion på forløbet.Generelt er det EU’s holdning, som Danmark støtter, at samarbejdet med Rusland må bygge pådemokratiske værdier og respekt for menneskerettighederne.