Dato:            16. november 2006

Kontor:         Lægemiddelkontoret

J.nr.              2006-13009-439

Sagsbeh.:   SBS

Fil-navn:       Dokument 4

 


 

 

Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 491, som medlem af Folketinget Per Clausen har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 31. oktober 2006

 

Spørgsmål S 491:

"Vil ministeren redegøre for, hvorfor der ikke er blevet gennemført en oplysningskampagne over for befolkningen, hvor borgerne er blevet oplyst om, at de selv har ansvaret for at kontrollere om oplysningerne om dem i den personlige elektroniske medicinprofil bliver misbrugt?"

 

Svar: Jeg kan oplyse, at der i forbindelse med indførelsen af den personlige elektroniske medicinprofil er gennemført en omfattende informationskampagne. Lægemiddelstyrelsen udgav i 2004 en folder med relevant information om medicinprofilen. Folderen var rettet mod borgerne. I folderen blev der bl.a. orienteret om, at borgeren via log’en kan kontrollere, hvem der har søgt oplysninger i ens egen medicinprofil. Folderen blev fremsendt til apoteker, praksislæger og sygehuse med henblik på, at blive gjort tilgængelig over for borgerne.

 

Lægemiddelstyrelsen åbnende endvidere i 2004 hjemmesiden www.medicinprofilen.dk, hvor borgerne kan finde relevant information om Medicinprofilen. På hjemmesiden oplyses borgeren bl.a. om, at man via log’en kan kontrollere, hvem der har søgt oplysninger i ens egen medicinprofil.