Text Box: j.nr. 07-098271
Dato : 25. juni 2007

                                                                                                            

 

 

 

 

 

Til

                          Folketingets Lovsekretariat

 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål S 4966 af 13. juni 2007 indleveret af John Dyrby Paulsen (S).

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Kristian Jensen

 

 

                                                                              /Tina R. Olsen

 


Spørgsmål:

”Kan ministeren oplyse de samlede omkostninger til systemtilretninger i forbindelse med vedtagne lovforslag i de sidste tre folketingsår?”

 

Svar:

De samlede omkostninger til systemtilretninger i forbindelse med vedtagne lovforslag er for de seneste tre folketingsår opgjort således:

 

Folketingsåret 04/05

Folketingsåret 05/06

Folketingsåret 06/07

77.113.000 kr.

93.335.000 kr.

1.000.000 kr.

 

Omkostninger til systemtilretninger, som et vedtaget lovforslag medfører, falder i langt de fleste tilfælde i de efterfølgende regnskabsår. Således vil der stadig i 2007 og frem i nogle tilfælde blive bogført udgifter til systemtilretninger, som vedrører lovforslag vedtaget i tidligere folketingsår. På samme måde er regnskabstallet for de lovforslag, som er vedtaget i folketingsåret 06/07, på nuværende tidspunkt stadig beskedent, men udgifterne er skønnet til ca. 56 mio. kr. i alt.

 

I tallene er indeholdt omkostninger til f.eks. information. Dog udgør systemtilretninger langt den overvejende del af udgifterne.

 

Tallene dækker kun bogførte udgifter til og med finansåret 2006.