Miljø- og Planlægningsudvalget 2007-08 (2. samling)
KOM (2007) 0821 Spørgsmål 6
Offentligt
564828_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udenrigsministeren
28. maj 2008
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2007) 0821
Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af Det Europæiske Fællesskabs
holdning på møder i Den Internationale Hvalfangstkommission
Spørgsmål 6
Af ministerens forelæggelse af Kommissionens forslag til en fælles europæisk
holdning på møderne i Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) på
Europaudvalgets møde den 23. maj 2008 fremgik det, at Grønland har udtrykt
sig kritisk om det foreliggende kompromisforslag fra formandskabet til en fæl-
les europæisk holdning i Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC). På
den baggrund bedes ministeren redegøre for hvilke grunde Grønland har
anført for at Danmark skal gå imod forslaget.
På udvalgets vegne
Svend Auken
formand
1/1