Fastlæggelse af Det Europæiske Fællesskabs holdning på møder i Den Internationale Hvalfangstkommission

Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af Det Europæiske Fællesskabs holdning på møder i Den Internationale Hvalfangstkommission

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:  Vedtaget af Rådet den 5. juni 2008
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til afgørelse

KOM20070821.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
19.12.2007
Dokumenttype:
Forslag til afgørelse
Procedurenummer:
COM/2007/0821
Retsgrundlag:
Art. 37 EF, Art. 175, stk. 1 EF, Art. 300, stk. 2, afsnit 2 EF
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Er ministeren enig i den danske hvalkommissær Ole Samsungs udtalelse til EU Observer (den 6. juni 2008), hvor han kalder Rådets beslutning vedrørende hvalfangst for »kulturel imperialisme«? 09.06.2008 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 1870

2007-08 (2. samling)

Spm. om, hvorfor regeringen ikke kan støtte oprettelse af hvalreservater, til udenrigsministeren 29.05.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 8

2007-08 (2. samling)

EUU - Spm. om regringens holdning til det foreliggende forslag om en fælles europæisk holdning i IWC (Hvalfangstkommissionen), til udenrigsministeren 28.05.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 5

2007-08 (2. samling)

EUU - Spm. om hvilke grunde Grønland har anført for at Danmark skal gå imod det foreliggende kompromisforslag mht. fælles europæisk holdning i Hvalfangstkommissionen (IWC), til udenrigsministeren 28.05.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 6

2007-08 (2. samling)

Spm. om hvilken økonomisk betydning hvalfangst har for det grønlandske samfund? 28.05.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 7

2007-08 (2. samling)

Spm. om fastlæggelse af Grønlands hvalfangstkvoter, til udenrigsministeren 11.02.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 1

2007-08 (2. samling)

Spm. om de af Danmark og Grønland ønskede hvalfangstkvoter, til udenrigsministeren 11.02.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 2

2007-08 (2. samling)

Spm. om Grønlands ønsker til kvotestørrelser i 2008, til udenrigsministeren 11.02.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 3

2007-08 (2. samling)

Spm. om fangst af småhvaler, til udenrigsministeren 11.02.2008 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 4

2007-08 (2. samling)

Kan udenrigsministeren garantere, at det ikke vil blive en realitet, at EU vil træffe beslutninger på vegne af Færøerne og Grønland i international hvalfangstpolitik? 20.02.2007 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 3005

2006-07

Kan udenrigsministeren oplyse, hvornår forslaget til fælles holdning på IWC-årsmødet vil blive fremsat af Kommissionen? 08.02.2007 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 2711

2006-07

Kan udenrigsministeren oplyse, hvorledes Danmark stiller sig Kommissionens ønske om en fælles holdning? 08.02.2007 Endeligt besvaret § 20-spørgsmål

S 2712

2006-07

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Svar på spm. nr. S 1870 20.06.2008 Endeligt svar

Svar på S 1870

2007-08 (2. samling)

EU og forhandlinger om hvalfangst i den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) 12.06.2008 EU note

EU-note

E 40

2007-08 (2. samling)

Offentligt referat af EUU-møde 23/5-08 10.06.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 305

2007-08 (2. samling)

Er ministeren enig i den danske hvalkommissær Ole Samsungs udtalelse til EU Observer (den 6. juni 2008), hvor han kalder Rådets beslutning vedrørende hvalfangst for »kulturel imperialisme«? 09.06.2008 § 20-spørgsmål

S 1870

2007-08 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde Almindelige anl. m.v. 26-27/5-08 30.05.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde almindelige anl. 26-27/5-08

Bilag 10

2007-08 (2. samling)

Spm. om, hvorfor regeringen ikke kan støtte oprettelse af hvalreservater, til udenrigsministeren 29.05.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 8

2007-08 (2. samling)

Fortroligt dokument 25.06.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0821

Spørgsmål 8

2007-08 (2. samling)

EUU - Spm. om regringens holdning til det foreliggende forslag om en fælles europæisk holdning i IWC (Hvalfangstkommissionen), til udenrigsministeren 28.05.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 5

2007-08 (2. samling)

EUU - KOM (2007) 0821 - svar på spørgsmål 5 04.07.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0821

Spørgsmål 5

2007-08 (2. samling)

EUU - Spm. om hvilke grunde Grønland har anført for at Danmark skal gå imod det foreliggende kompromisforslag mht. fælles europæisk holdning i Hvalfangstkommissionen (IWC), til udenrigsministeren 28.05.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 6

2007-08 (2. samling)

EUU - KOM (2007) 0821 - svar på spørgsmål 6, fra udenrigsministeren 04.07.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0821

Spørgsmål 6

2007-08 (2. samling)

Spm. om hvilken økonomisk betydning hvalfangst har for det grønlandske samfund? 28.05.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 7

2007-08 (2. samling)

EUU - KOM (2007) 0821 - svar på spørgsmål 7, fra udenrigsministeren 04.07.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0821

Spørgsmål 7

2007-08 (2. samling)

Tillæg til samlenotat vedr. rådsmøde almindelige anl. 26.-27/5-08 - pkt 22 21.05.2008 Samlenotat

Rådsmøde almindelige anl. 26-27/5-08

Bilag 6

2007-08 (2. samling)

Kopi af svar på spørgsmål i Miljø- og Planlægningsudvalget om hvalfangst på Grønland 25.04.2008 Diverse

KOM (2007) 0821

Bilag 5

2007-08 (2. samling)

Supplerende grundnotat om fastlæggelse af Det Europæiske Fællesskabs holdning på møder i Den Internationale Hvalfangstkommission 04.03.2008 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2007) 0821

Bilag 4

2007-08 (2. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 08/02-08 26.02.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 151

2007-08 (2. samling)

Beslutningsreferat af 11. EUU-møde 8/2-08 11.02.2008 Meddelelse

KOM (2007) 0821

Bilag 3

2007-08 (2. samling)

Spm. om fastlæggelse af Grønlands hvalfangstkvoter, til udenrigsministeren 11.02.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 1

2007-08 (2. samling)

EUU KOM (2007) 0821 - svar på spm. 1 10.03.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0821

Spørgsmål 1

2007-08 (2. samling)

Spm. om de af Danmark og Grønland ønskede hvalfangstkvoter, til udenrigsministeren 11.02.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 2

2007-08 (2. samling)

EUU KOM (2007) 0821 - svar på spm. 2 10.03.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0821

Spørgsmål 2

2007-08 (2. samling)

Spm. om Grønlands ønsker til kvotestørrelser i 2008, til udenrigsministeren 11.02.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 3

2007-08 (2. samling)

EUU KOM (2007) 0821 - svar på spm. 3 10.03.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0821

Spørgsmål 3

2007-08 (2. samling)

Spm. om fangst af småhvaler, til udenrigsministeren 11.02.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0821

Spørgsmål 4

2007-08 (2. samling)

EUU KOM (2007) 0821 - svar på spm. 4 10.03.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0821

Spørgsmål 4

2007-08 (2. samling)

Fastlæggelse af EU's holdning på møder i Den internationale Hvalfangst-kommission (IWC) 04.02.2008 Notat

KOM (2007) 0821

Bilag 2

2007-08 (2. samling)

Grundnotat vedr. fastlæggelse af Det Europæiske Fællesskabs holdning på møder i Den Internationale Hvalfangstkommission 31.01.2008 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2007) 0821

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Svar på spm. nr. 3005 07.03.2007 Endeligt svar

Svar på S 3005

2006-07

Svar på spm. nr. S 2712 05.03.2007 Endeligt svar

Svar på S 2712

2006-07

Svar på spm. nr. S 2711 27.02.2007 Endeligt svar

Svar på S 2711

2006-07

Kan udenrigsministeren garantere, at det ikke vil blive en realitet, at EU vil træffe beslutninger på vegne af Færøerne og Grønland i international hvalfangstpolitik? 20.02.2007 § 20-spørgsmål

S 3005

2006-07

Kan udenrigsministeren oplyse, hvornår forslaget til fælles holdning på IWC-årsmødet vil blive fremsat af Kommissionen? 08.02.2007 § 20-spørgsmål

S 2711

2006-07

Kan udenrigsministeren oplyse, hvorledes Danmark stiller sig Kommissionens ønske om en fælles holdning? 08.02.2007 § 20-spørgsmål

S 2712

2006-07

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik