Miljø- og Planlægningsudvalget 2007-08 (2. samling)
KOM (2007) 0821
Offentligt
578489_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig
og deres stedfortradere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Københavi K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.urn.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag Journalnummer Kontor
I 400.C.2-0 EUK
4. juli 2008
Til underretning for Folketingets Europaudvaig ved1gges Udenrigsmi-
nisteriets besvarelse af spørgsmàl 5-7 ad KOM (2007) 0821 af den 28.
maj 2008 om Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC).
9