Kommissionsforslag

Samling: 2010

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til artikel 294, stk. 7, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets holdning til forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om nye fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. 1331/2008 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001

Dokumentdato:
11-10-2010
Modtaget:
11-10-2010
Omdelt:
11-10-2010

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik