Europaudvalget 2006-07
2784 - konkurrenceevne Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
1. februar 2007
Med henblik på møde i Folketingets Europaudvalg den 7. februar 2007 –
dagsordenspunkt rådsmøde (konkurrenceevne) den 19. februar 2007 –
vedlægges Økonomi- og Erhvervsministeriets notat om de punkter, der
forventes optaget på dagsordenen.