Europaudvalget 2006-07
2812 - Miljø Bilag 4
Offentligt
388153_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig
og deres stedfortrdere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Kgbenhavn K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://wwwum.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
J ournalnuminer
Kontor
400.C.2-0
EUK
10. juli 2007
Til underretning for Folketingets Europaudvaig ved1gges Milj øministe-
nets redegørelse for thdsmøde (miljø) den 28. juni 2007.
2
v/
/
/: