Europaudvalget, Alm. del spørgsmål 63

Til:
udenrigsminister Per Stig Møller (KF)
Kopi til:
beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V)
Dato:
31-03-2008
Samling:
2007-08 (2. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren anmodes om at sende udvalget en kopi af korrespondancen mellem Kommissionen og regeringen vedrørende Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2006/2525 K(2007) 1039 om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervs-uddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår (”ligebehandlingsdirektivet”). Udvalget er særligt interesseret i den del, der omhandler artikel 8a i ligebehandlingsdirektivet, om udpegning af organ til fremme af ligebehandling.

Endeligt svar

Dokumentdato:
16-04-2008
Modtaget:
16-04-2008
Omdelt:
17-04-2008

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik