Folketingets Europaudvalg
FVM 573

 

København,

den 23. juli 2008

 

 

 

 

 

 

 

Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 8. juli 2008 (spørgsmål nr. 127) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

 

Spørgsmål 127:

 

” Kan ministeren – i forlængelse af samrådet i Europaudvalget den 4. juli 2008 –

fremlægge udtalelser fra eksperter, der peger på positive effekter af indtagelse af

AZO‑farvestoffer, eller som peger på, at det entydigt er ufarligt at indtage

AZO‑farvestoffer?”

 

Svar:

Fødevareinstituttet, DTU, er blevet kontaktet og udtaler følgende:

 

”Ved vurderingen af de sundhedsmæssige forhold for tilsætningsstoffer er der ikke krav til positiv effekt ved indtagelse, og selvom der i enkelte tilfælde skulle være en sådan effekt, ville dette faktum ikke være en del af den sundhedsmæssige vurdering af tilsætningsstoffet. Fødevareinstituttet er således ikke bekendt med, at der skulle være undersøgelser, der viser en positiv effekt af indtagelse af azofarvestoffer.

 

De azofarvestoffer, der er godkendt som tilsætningsstoffer, har ligesom alle andre godkendte tilsætningsstoffer gennemgået en omfattende testning for sikkerhed og er blevet vurderet af både FAO/WHOs ekspertkomite (JECFA) og EU’s videnskabelige Komite for Levnedsmidler (SCF) og fundet sundhedsmæssigt acceptable indenfor de fastsatte ADI værdier (Acceptabel Daglig Indtagelse). En arbejdsgruppe nedsat af Nordisk Råd med deltagelse fra Sverige, Norge og Finland og med formandskab af Danmark har i 2002 offentliggjort en rapport, som gennemgår tilgængelig viden, inkl. viden publiceret siden ekspertkomiteernes vurderinger, for alle tilsætningsstoffer, som var godkendt i EU i år 2000. Da de fleste farvestofvurderinger er af forholdsvis ældre dato anbefalede den nordiske gruppe generelt en opdatering af vurderingerne. Den ønskede opdatering af vurderingerne af farvestoffer er igangsat af EFSA efter ønske af Kommissionen.”