Folketingets Trafikudvalg

Christiansborg

1240  København K

Dato             16. april 2008

J. nr.           004-U18-313

 

 

Trafikudvalget har i brev af 14. januar 2008 stillet mig følgende spørgsmål 158 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

 

Spørgsmål nr. 158:

 

"Hvilke statslige midler er der anvendt til oplysningskampagner til fremme af cyklismen i årene 2001-2007, og hvilke organisationer har modtaget disse midler?"

Svar:

 

Jeg kan oplyse, at Rådet for Større Færdselssikkerhed i perioden 2001-2007 har modtaget ca. 6,8 mio. kr. fra Transportministeriet til et projekt, der vedrører trafik i børnehøjde. Oplysningskampagner og lignende til fremme af cyklisme er indgået som en integreret del af anvendelsen af disse midler.

 

Transportministeriet har i 2001 ydet ca. 1,7 mio. kr. til Dansk Cyklistforbund. Nogle af disse midler er ydet til en kampagne vedrørende fremme af cykeltrafik i de danske byer, og til en kampagne, der vedrører bedre cyklistadfærd.

 

Transportministeriet har i 2002 ydet ca. 830.000 kr. til Odense Kommune og ca. 2,8 mio. kr. til Dansk Cyklistforbund bl.a. til et projekt vedrørende fremme af cykeltrafik i de danske byer og til kampagnen vedrørende bedre cyklistadfærd.

 

Transportministeriet har i 2003, 2004 og 2005 ydet henholdsvis ca. 2,3 mio. kr., ca. 300.000 kr. og ca. 75.000 kr. til Dansk Cyklistforbund. Disse midler er bl.a. ydet til kampagner for bedre cyklistadfærd, fremme af cykeltrafik i byer, og kampagnen ”Alle børn cykler”.

 

Jeg kan endvidere oplyse, at der som led i opfølgningen på kommunalreformen i 2007 er etableret et færdselssikkerhedsudvalg i hver af Vejdirektoratets 6 nye vejcenterområder. Udvalgene skal gennemføre landsdækkende fælleskampagner i deres område samt afholde lokale årsmøder for alle relevante parter i området. Udvalgene er sammensat af Vejdirektoratet, kommuner, politiet, Rådet for Større Færdselssikkerhed, sygehusregionen og diverse organisationer. 

 

Rigspolitiet administrerer i dag en pulje pÃ¥ 9 mio. kr., som de seks færdselssikkerhedsudvalg kan ansøge om midler fra til lokale eller regionale kampagner, ligesom der kan søges om midler til medfinansiering af landsdækkende kampagner. Der vil under forudsætning af bevillingsmæssig dækning være mulighed for at indgÃ¥ langtidsaftaler om midlernes brug, sÃ¥ større projekter og landsdækkende kampagner kan planlægges mere end et Ã¥r i forvejen.

De regionale vejcentre råder samlet set over 6 mio. kr., som ligeledes kan anvendes i forbindelse med kampagner i de seks færdselssikkerhedsudvalg.

Ovennævnte midler på i alt 15 mio. kr. vil bl.a. kunne anvendes til kampagner bedre trafiksikkerhed og fremkommelighed for cyklister.

 

Med venlig hilsen

 

 

Carina Christensen