Til

FOLKETINGETS SKATTEUDVALG

24.JANUAR 2008

J.nr.56.809

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedr. L 42, Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven mv.

 

 

I går ved vort foretræde for Folketingets Skatteudvalg blev vi spurgt, om vi havde andre forslag til den i Skatteministerns forslag  af 14. december 2007, § 7b stk. 3 nævnte bundgrænse på 7.500 kr. for udbetaling af godtgørelse af registreringsdafgift ved eksport af brugte biler til udlandet.

 

Jeg svarede umiddelbart nej til spørgsmålet.

 

Det viser sig efterfølgende, at vi har et alternativt forslag:

 

Hvis bundgrænsen sættes til 2.500 kr. vil incitamentet til at eksportere skrotningsmodne biler formentlig være borte. Den nuværende skrotpræmie på 1.750,- kr. udbetales i dag uden administrativt besvær, hvorfor næppe mange vil ulejlige sig med transport og administrativt arbejde for at få tilbagebetalt en registreringsafgift på 2.500 kr. eller derunder.

 

 

Med venlig hilsen

 

Danmarks Automobilforhandler Forening

 

 

Preben Kjær

Adm. direktør