Til

Folketinget - Skatteudvalget

 

L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motor-køretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder).

 

Hermed sendes i 5 eksemplarer kommentar til bilag 6 – fornyet henvendelse fra Yupex Trading ved adm. dir. Peter Schou .

 

 

 

 

Kristian Jensen

 

 

                                                            /Lene Skov Henningsen

 

 Kommentar: Yupex Trading, ved adm. dir. Peter Schou, giver i sin fornyede henvendelse udtryk for den opfattelse, at lovforslaget bør forkastes af Folketinget, og begrunder dette med:

- at forslaget er et ekstra gebyr for eksport af biler,

- at forskellen i afgiftsbeløbene umuliggør videreforhandling af brugte biler via Danmark,

- at manglende EU-regler om godtgørelsesordninger ikke er ensbetydende med, at den danske godtgørelsesordning er lovlig i forhold til EU.

Jeg skal indledningsvis henvise til min kommentar til den tidligere henvendelse fra Yupex Trading. Dernæst er det væsentligt at understrege, at forskellen mellem beregnet registreringsafgift og godtgørelse først og fremmest har til formål at undgå, at ordningen får karakter af eksportstøtte til biler og motorcykler. Ved gennemførelsen af godtgørelsesordningen fandt man det dertil ikke rimeligt at give godtgørelse af registreringsafgift af et beløb, der måske kunne have været tjent ved at sælge bilen eller motorcyklen her i landet, jf. at registreringsafgiften beregnes af prisen ved salg til bruger - altså i sidste omsætningsled. I modsat fald kunne det jo blive en rigtig god forretning at opkøbe brugte biler og motorcykler til engrospris og herefter eksportere disse med en godtgørelse, der var beregnet ud fra detailprisen.

Der blev i 2007 udført ca. 50.000 biler og motorcykler med godtgørelse af registreringsafgift. Det er et meget stort antal, når man ser det i lyset af, at der ikke fremstilles biler i Danmark, og de årlige registreringer af nye køretøjer med registreringsafgift udgør i størrelsesordenen 130 – 170.000 stk. Det mener jeg er et klart tegn på, at forskellen mellem beregnet registreringsafgift og godtgørelse ikke har været tilstrækkelig stor til at forhindre, at ordningen fik karakter eksportstøtte. Og det er det, lovforslaget retter op på.

Peter Schous bemærkning om, at forskellen i afgiftsbeløbene umuliggør videreforhandling af brugte biler via Danmark, forstår jeg ganske enkelt ikke. Biler, der blot videreforhandles er jo ikke pålagt registreringsafgift. Registreringsafgiften forfalder først, når en herboende ønsker at anvende bilen på det danske vejnet. Viser det sig, at der kan opnås en højere pris for bilen i Norge eller Sverige, og den derfor sælges der, vil bilen være uberørt af den danske registreringsafgift.

Når det gælder EU`s regler, er det da rigtigt, at det forhold, at der ikke findes EU-regler om godtgørelse af registreringsafgift, ikke garanterer, at der ikke på et senere tidspunkt kan opstå EU-retlige tvister om registreringsafgiftens udformning. Den risiko er altid til stede. Det anses dog ikke for særligt sandsynligt, at netop godtgørelsesordningen skulle blive genstand for en sådan tvist, jf. at Danmark er et af de medlemslande, der er længst fremme, når det gælder fri bevægelighed for registreringsafgiftspligtige biler og motorcykler.