Silkeborg 3 januar 2008.


Til Skatteudvalget.

Vedr.: Lovforslag L 42. Forlængelse af mit brev af 20 december 2007.

Jeg er nu blevet bekent med jeres ændringer i lovforslaget af 14 december 2007.

§ 18. Ifølge lovforslaget bliver fristen for udførsel af biler forlænget med op til 7 dage.
Reglerne var indtil for ca. et år siden, var bilen anmeldt senest tirsdag kunne man udføre bilen lørdag og herefter fremvise kvittering mandag vedr. udførsel af landet.
Efter den nye lov skal Skat anmode om fremvisning iden 14 dage.
Derfor skal man vente med at udføre bilen i 3 uger fra anmeldelses dato, på grund af de dage der kan gå fra brevet er skrevet til det bliver sendt og tiden med udbringningen.

Ifølge § 15 skal en virksomhed der eksporterer biler være registreret og stille sikkerhed på 200 000 kr.
Hvis man ifølge overnævnte ikke fremviser en eksportbil kan Skat slette registreringen.
Hvorfor skal eksportvirksomheder registreres og stille sikkerhed når Skat ikke har penge til gode ved disse virksomheder. ?
Ifølge § 19 kan der gives tilladelse til at betale importafgiften løbende.
SÃ¥ skal eksportvirksomheder heller ikke stille sikkerhed.
I de sidste 5 Ã¥r har Skat bevidst udbetalt afgiftgodtgørelsen for sent, (sagsbehandlingstid ca. 3 mÃ¥neder.)  trods flere klager til Motor afd. Skat, Told og skattestyrelsen og Skatteministeriet uden resultat.
Nu resikerer vi ekspeditionstiden bliver 3½ måned.
Skat har 3½ mÃ¥ned til at kontrolerer bilen og de indsendte dokumenter, de har tid nok til kontrol og skal derfor ikke kræve sikkerhed.

Ifølge loven kan Skat nægte en virksomhed godkendelse hvis den i det seneste 12 mÃ¥neder ikke har betalt skatter rettidig.
Skat har ikke i de sidste 5 Ã¥r udbetalt afgiftgodtgørelse  rettidig. (ca. 33 000 udbetalinger for sent i 2006.)

Skat har bevist at de ikke magter opgaven med at vurdere og udbetale til tiden ifølge lovgivningen. Derfor skal det privatiseres. SÃ¥ kan Skat kræve at loven overholdes og opkræve store bøder hvis de ikke overholder loven.


Skat skal ikke godkende virksomheder, vurdere og lave udbetalinger nÃ¥r de selv bryder loven bevidst for at udskyde udbetalingerne. Der ved opnÃ¥r de at nedsætte omsætningshastigheden af eksportbiler for at reduserer mængden af eksport biler. 


Ifølge § 15 kan en udenlandsk virksomhed ikke godkendes. Det er i strid med EU.
Loven med afgiftgodtgørelse blev indført på grund af varenes frie bevægelighed.
Derfor kan i ikke kræve dette. Se Konkurrancestyrelsens høringssvar.

Argumented skulle være at i ikke efterfølgende kan kontrolere virksomheden.
Skat bruger 3 til 3½ mÃ¥ned til ekspedition, denne tid kan ogsÃ¥ bruges til at kontrolerer, de kan ogsÃ¥ kontrolerer i Tyskland.

Ifølge Eu dom mod Grækenland af 20 september 2007 (www.curia.europa.eu ) nr. C-74/06, kan afgiften pÃ¥ import ikke overstige afgiften pÃ¥ bilerne der er indregistreret i landet.
Omvendt kan man sige at afgiften ved eksport skal være den samme som ved import, som det er nu og efter den nye lov er afgiften højere ved import end eksport.
Det er i strid med EU dommen.


Mvh.

Benny Jensen.
Julsøvej 242
8600 Silkeborg.