Skatteudvalget 2007-08 (2. samling)
L 42 Bilag 16
Offentligt
521711_0001.png
København den 28. januar 2008
SkatteudvalgetFolketinget, Christiansborg1240 København K
Vedr. L 42 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift afmotorkøretøjer m.v. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.De ambitiøse energipolitiske målsætninger, både på nationalt plan og i EU kommissionensforslag til revideret CO2-direktiv, stiller store krav til den politiske handlekraft i Danmark.Hvis vi skal nå i mål skal alle virkemidler udnyttes og alle sektorer skal i spil.Transportsektoren er en af de største CO2-syndere i det danske samfund og netop her liggeret enormt potentiale i forbruget af vedvarende energi. Selvom transportsektoren ikke erkvotebelagt i CO2-direktivet spiller den en afgørende rolle i arbejdet med at nå de 30%vedvarende energi i 2025, som regeringen lægger op til i energiforhandlingerne.Ved at bruge el produceret på vedvarende energi som drivmiddel i transportsektoren kan visænke det samlede danske forbrug af fossile brændsler markant. Samtidig vil den danskeproduktion af vindkraft blive udnyttet langt mere effektivt, idet bilernes batterier vil fungeresom lagringsenhed.Derfor anbefaler Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening at L42 ændres, såden understøtter brug af el i transportsektoren. Det kan gøres på to måder. For det førsteved at gøre afgiftsfritagelsen for rene plugin el-biler permanent. For det andet ved at giveafgiftsfritagelse for elmotoren af en plugin hybridbil. Plugin hybrider er biler, der primærtdrives af en elmotor og lades op via elnettet, men som også har en fossilt drevet motor, dertræder ind når afstanden overskrider kapaciteten i batteriet.Denne ændring i L42 kan være med til at give introduktionen af elbiler i Danmark etafgørende skub i den rigtige retning.Med venlig hilsen
Bjarne Lundager Jensenadm. direktørVindmølleindustrien
Asbjørn BjerredirektørDanmarks Vindmølleforening