Til

Folketinget - Skatteudvalget

 

L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder). .

 

Hermed sendes i 5 eksemplarer kommentar til bilag 11 – forslag om ændring af lovforslaget af 24. januar 2008 fra Danmarks Automobilforhandler Forening.

 

 

 

                   Kristian Jensen

 

                                                                   /Lene Skov Henningsen

 Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF) har i forlængelse af foreningens foretræde foreslået, at bundgrænsen på 7.500 kr. ændres til 2.500 kr. Foreningen mener, at denne bund-grænse er tilstrækkeligt til, sammen med skrotningspræmien på 1.750 kr., at fjerne incitamentet til at udføre skrotningsmodne biler.

 

Hertil bemærkes, at forslaget fra Danmarks Automobilforhandler Forening kun vil have en yderst begrænset effekt. For biler med en markedsværdi på 16 – 17.000 kr. er virkningen størst, med en nedsættelse af godtgørelsen på maksimalt ca. 1.100 kr., i forhold til gældende regler mod lovforslagets nedsættelse på maksimalt ca. 6.000 kr. Hvis der endvidere ikke indføres en bagatelgrænse, som efter gældende regler, vil foreningens forslag også betyde udbetaling af store godtgørelsesbeløb til biler med langt ringere værdi end i dag.

DAF´s forslag svarer på den måde i bedste fald, til stort set ikke at ændre reglerne, og det mener jeg ikke vi kan leve med.