Til

Folketinget - Skatteudvalget

 

L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder). .

Hermed sendes i 5 eksemplarer kommentar til bilag 14 – henvendelse af 25. januar 2008 fra Dansk Energi.

 

Kristian Jensen

 

 

                                                 /Lene Skov Henningsen

 Dansk Energi mener, at der er store fordele ved at flytte transportsektorens energiforbrug over til elektricitet. Foreningen foreslår på den baggrund, at afgiftsfritagelserne for elbiler forlænges til 2020, dog således at afgiftsfritagelserne tages op til revision, såfremt elbiler får et volumenmæssigt gennemslag. Endvidere foreslår foreningen, at el-delen i de såkaldte plugin-hybridbiler fritages for afgift.

Dansk Energi støtter som udgangspunkt, at afgiftssystemet på transportområdet er omkostningseffektivt, men efterlyser samtidigt en afgiftsmæssig håndsrækning i en afgrænset årrække af hensyn til de investeringer i infrastrukturen, der er nødvendige for at få introduceret elbiler i transportsektoren.

Hertil bemærkes, at eldrevne motorkøretøjer siden 1984 har været understøttet af en ubrudt række af tidsbegrænsede fritagelser for registreringsafgift. Efter lovforslaget foreslås endnu en forlængelse. Denne gang til udgangen af 2012. I forbindelse med indførelsen af brændstofforbrugsafgiften i 1997 gennemførtes også afgiftsfritagelse for el-drevne køretøjer for de løbende afgifter (vægtafgift og brændstofforbrugsafgift). Også disse afgiftsfritagelser foreslås forlænget til udgangen af 2012.

Fritagelsernes midlertidige karakter skal ses i sammenhæng med, at den teknologiske udvikling på området sammen med det store indirekte tilskud, som afgiftsfritagelserne giver til elbiler, muligvis kan gøre elbiler til et billigt alternativ til traditionelle personbiler og dermed føre til et ikke tiltænkt fald i statens indtægter fra registrerings-, vægt- og brændstofforbrugsafgift. Der er således ingen tvivl om, at afgiftsfritagelserne for elbiler vil blive taget op til revision, såfremt elbiler får et volumenmæssigt gennemslag. Omvendt er der heller ingen grund til at antage, at afgiftsfritagelserne ikke vil blive forlænget senest i 2012 såfremt elbiler ikke får det volumenmæssige gennemslag, som Dansk Energi omtaler.

Jeg finder det glædeligt, at Dansk Energi som udgangspunkt støtter, at afgiftssystemet på transportområdet er omkostningseffektivt. Jeg antager, at det er derfor, at afgiftsfritagelserne efter forslaget fra Dansk Energi tages op til revision, såfremt elbiler får et volumenmæssigt gennemslag. Det er netop derfor afgiftsfritagelserne for elbiler efter regeringens forslag også denne gang er midlertidige.

Når det gælder forslaget fra Dansk Energi om de såkaldte plugin-hybridbiler, skal jeg henvise til svarene på spørgsmål 1 – 4.