Til

Folketinget - Skatteudvalget

 

L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder).

 

Hermed sendes i 5 eksemplarer kommentar til bilag 18 – henvendelse af 1. februar 2008 fra Det økologiske Råd.

 

 

 

                   Kristian Jensen

 

                                                                   /Joel Nielsen

 Det økologiske Råd mener, at Danmark bør satse på vedvarende elektricitet i transportsektoren. Det økologiske Råd foreslår 3 ændringer i lovforslaget,      

1. At biler drevet udelukkende ved brug af el skal afgiftsfritages for en længere periode, for at skabe incitament til opbygning af infrastruktur.

2. At plug-in hybridbiler får en lettelse i registreringsafgiften baseret på en beregnet fordeling mellem el-drift og fossil drift kombineret med et minimumskrav for hvor langt, et opladet batteri skal kunne muliggøre ren el-drift.

3. At de nyudviklede biler drevet af trykluft skal opfattes som el-biler, såfremt disse biler har samme energieffektivitet som batteridrevne el-biler. Energilagringen foregår her ved trykluft i stedet for i batteri.

Det økologiske Råd finder, at såfremt lovændringerne har effekt nok til at fremskynde introduktion af disse biler, kan afgiftsfritagelserne tages op til genovervejelse.

 

Hertil bemærkes, at efter lovforslaget forlænges fritagelserne for elbiler fra udgangen af 2009 til udgangen af 2012. Det giver en frist på foreløbigt hen ved 5 år. Som nævnt i min kommentar til henvendelsen fra Dansk Energi (bilag 11), ser jeg ingen grund til at antage, at afgiftsfritagelserne ikke skulle kunne blive forlænget senest i 2012, såfremt elbiler ikke får et volumenmæssigt gennemslag.

Når det gælder forslaget om en særlig afgiftsordning for plugin-hybridbiler, skal jeg henvise til mine svar på spørgsmål 1 – 4.

Med hensyn til at opfatte biler, der anvender trykluft, som elbiler, kan jeg godt se Det økologiske Råds pointe. I det omfang sådanne biler alene påfyldes elektricitet til kompression af luften, må deres energiforbrug kunne måles på samme måde, som det måles for elbiler. Jeg mener dog, ligesom med plugin-hybridbilerne, at der skal samles mere konkret viden om teknikken, før der kan dannes et billede af, hvordan disse biler kan indpasses i afgiftssystemet.