Til

Folketinget - Skatteudvalget

 

L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder).

Hermed sendes i 5 eksemplarer kommentar til bilag 16 – henvendelse af 28. januar 2008 fra adm. dir. Bjarne Lundager Jensen, Vindmølleindustrien og dir. Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening.

 

 

                   Kristian Jensen

 

                                                                   /Joel Nielsen

 Bjarne Lundager Jensen og Asbjørn Bjerre mener, at man ved at bruge el fremstillet på vedvarende energi, som drivmiddel i transportsektoren, vil kunne nedsætte det samlede forbrug af fossile brændstoffer. De foreslår, at elbiler permanent fritages for afgift, og at elmotoren i plugin-hybridbiler fritages for afgift.

 

Hertil bemærkes, at forslagene fra Bjarne Lundager Jensen og Asbjørn Bjerre ligger meget tæt op af forslagene fra Dansk Energi (bilag 14). Jeg vil derfor henvise til min kommentar hertil.