Til

Folketinget - Skatteudvalget

 

L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder).

Hermed sendes i 5 eksemplarer kommentar til bilag 24 – henvendelse af 14. december 2007 fra Lars Gravesen.

 

 

                   Kristian Jensen

 

                                                                   /Lene Skov Henningsen 

 Lars Gravesen foreslår, at biler, der er mere end 35 år gamle fritages for registreringsafgift eller alternativt, at godtgørelsesordningen udvides til biler, der er mere end 35 år gamle.

 

Hertil bemærkes, at efter registreringsafgiftslovens § 10, stk. 5, er den afgiftspligtige værdi af køretøjer, der er mere end 35 år gamle, køretøjets brugsværdi. I praksis sættes den afgiftspligtige værdi typisk til 40 pct. af den oprindelige nypris. Grundet store prisstigninger på biler i 1970´erne og til dels 1980´erne, er registreringsafgiften af biler, der er mere end 35 år gamle, derfor nærmest symbolsk. Ved godtgørelsesordningens indførelse i 2002 blev køretøjer over 35 år undtaget fra godtgørelse, idet der ellers kunne blive godtgjort mere end der var betalt, jf. at godtgørelsen beregnes på grundlag af handelsprisen. Derfor er disse biler ikke omfattet af godtgørelsesordningen. Det er muligt, at få godtgørelse ved udførsel lige før bilen eller motorcyklen fylder 35, f.eks. til Sverige. Tidligere kunne disse køretøjer så genindføres på et lidt senere tidspunkt med den nævnte symbolske afgift. Denne uhensigtsmæssighed blev dog stoppet i 2005.

Kun for det tilfælde, hvor alle biler og motorcykler uanset alder afgiftsberigtiges, og får godtgørelse på grundlag af handelsværdien, vil der komme den balance, som Lars Gravesen efterlyser, men det ville jo samtidigt betyde, at der næppe vil komme flere bevaringsværdige køretøjer på de danske veje.