Yupex Trading

Att: Peter Schou

Oddervej 93

 

8270 Højbjerg

Skatteudvalget

Christiansborg
DK-1240 København K

Tlf.    +45 33 37 55 00
Fax   +45 33 32 85 36

www.ft.dk
ft@ft.dk

Ref.: L 42 – Bilag 3

Kontakt
Jette Marlene Hansen
Kontorfuldmægtig

Dir. tlf.   


 

3. januar 2008

På Skatteudvalgets vegne bekræfter jeg modtagelsen af Deres brev af 6. december 2007 vedrørende lovforslag L 42.

 

Deres henvendelse er omdelt til udvalgets medlemmer og stedfortrædere, så de har mulighed for at gøre sig bekendt med den.

 

Da Deres henvendelse er omdelt som offentligt bilag i udvalget, kan den også læses på Folketingets netsted (www.ft.dk).

 

Endvidere har udvalget bedt om skatteministerens kommentar til henvendelsen. De vil modtage kopi af ministerens kommentar, når den foreligger.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Jette Marlene Hansen

Kontorfuldmægtig