Til

                      Folketinget - Skatteudvalget

 

 

L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler. (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler m.v., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder).

 

Jeg fremsender hermed et ændringsforslag, som jeg ønsker stillet til 2. behandlingen af L 42.

Ændringsforslaget erstatter det ændringsforslag, som jeg fremsendte til udvalget den 8. februar 2008, og som jeg hermed trækker tilbage, henset til de betænkeligheder i forhold til, om identitetskravet er opfyldt, som jeg har forstået blev tilkendegivet på Skatteudvalgets møde den 20. februar 2008.

Kravet om, at ændringsforslaget skal have en indholdsmæssig sammenhæng med lovforslaget, har været fortolket bredt i Skatteministeriet ved, at både lovforslaget (L 42) og ændringsforslaget overordnet vedrører justeringer af hensyn til EU-retten.

Jeg har imidlertid ikke noget ønske om, at dette lovtekniske spørgsmål i relation til identitet skal blive til et stridspunkt i sig selv og blokere for den videre behandling af L 42, hvorfor det tidligere fremsendte ændringsforslag som sagt trækkes tilbage og - for så vidt angår ændringerne af pensionsafkastbeskatningsloven - i stedet fremsættes som et selvstændigt lovforslag.

 

 

Kristian Jensen

 

                                                                 /  Birgitte Christensen