SKAT

Kundeafd. 1 - Motor

Lyseng Allé 1

8270 Højbjerg

 

Att.: Torben Østergaard Gye

Skatteudvalget

Christiansborg
DK-1240 København K

Tlf.    +45 33 37 55 00
Fax   +45 33 32 85 36

www.ft.dk
ft@ft.dk

Ref.: L 42 – Bilag 38

Kontakt
Jette Marlene Hansen
Kontorfuldmægtig
 

18. marts 2008

På Skatteudvalgets vegne bekræfter jeg modtagelsen af Deres brev af 17. marts 2008 vedrørende lovforslag L 42.

 

Deres henvendelse er omdelt til udvalgets medlemmer og stedfortrædere, så de har mulighed for at gøre sig bekendt med den.

 

Da Deres henvendelse er omdelt som offentligt bilag i udvalget, kan den også læses på Folketingets netsted (www.ft.dk).

 

Endvidere har udvalget bedt om skatteministerens kommentar til henvendelsen. De vil modtage kopi af ministerens kommentar, når den foreligger.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Jette Marlene Hansen

Kontorfuldmægtig