Yupex Trading

Oddervej 93

8270 Højbjerg

 

Att: Peter Schou

Skatteudvalget

Christiansborg
DK-1240 København K

Tlf.    +45 33 37 55 00
Fax   +45 33 32 85 36

www.ft.dk
ft@ft.dk

Ref.: L 42 – Bilag 4

Kontakt
Jette Marlene Hansen
Kontorfuldmægtig

Dir. tlf.   


 

4. januar 2008

Jeg bekræfter hermed den telefoniske aftale, om at I kan få foretræde for Folketingets Skatteudvalg onsdag den 16. januar 2008, kl. 9.45 (med mulighed for ventetid) i vær. 2-080. I bedes møde i Folketingets hovedindgang 15 minutter før, foretrædet skal finde sted. I portvagten modtager I et navneskilt, der skal bæres synligt, mens I opholder jer på Christiansborg.

 

 

Deputationer i folketingsudvalg foregår normalt efter følgende retningslinjer:

 

1.    Deltagerne i deputationen skal have et naturligt tilhørsforhold til den person, organisation, forening eller lign., som søger foretræde, (f.eks. som advokat, medlem eller ansat). Personer uden egentlig tilknytning til deputationen kan sÃ¥ledes ikke deltage i foretrædet.

 

2.    Deputationen fÃ¥r adgang til ved sin ordfører - eventuelt suppleret af andre deltagere - kortfattet at redegøre for sine synspunkter.

 

3.    Udvalgets medlemmer kan stille spørgsmÃ¥l, efter deputationen har haft ordet. SpørgsmÃ¥lene stilles i spørgerunder, dvs. at udvalgsmedlemmerne normalt stiller et antal spørgsmÃ¥l, før deputationen fÃ¥r lejlighed til at svare.

 

4.    Egentlig forhandling finder ikke sted mellem deputationen og udvalget, men de synspunkter, som deputationen fremfører, indgÃ¥r i udvalgets fortsatte overvejelser. Deputationen kan ikke stille spørgsmÃ¥l til udvalget.

 

5.    Deputationen har maksimum 15 minutter til at fremføre sine synspunkter og til at besvare eventuelle spørgsmÃ¥l fra medlemmerne.

 

Udvalgsmøder foregår for lukkede døre, hvis udvalget ikke har bestemt andet. Der tages ikke referat af udvalgsmøder.

 

De oplysninger, en deputation giver på et udvalgsmøde, vil dog kunne videregives til offentligheden, medmindre deputationen fremsætter ønske om fortrolig behandling af oplysningerne eller de af anden grund er fortrolige. Det gælder både for udvalgsmedlemmer og for de personer, der har været med i deputationen.

 

Eventuelt yderligt skriftligt materiale til udvalget bedes så vidt muligt sendt til Folketingets Skatteudvalg i så god tid, at udvalget har mulighed for at gøre sig bekendt med materialets indhold. Uddybning af materialet kan ske i foretrædet.

 

Navne og tilhørsforhold på deltagerne i deputationen bedes meddelt undertegnede, gerne på e-mail jette.hansen@ft.dk eller telefonisk (3337 (+45) 33 37 55 45) senest dagen inden foretrædet skal finde sted. Ligeledes bedes evt. ønsker om brug af overhead-projector eller andet meddelt.

 

Eventuelle ændringer i deputationens sammensætning bedes meddelt senest kl. 11.00 dagen før foretrædet finder sted.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Jette Marlene Hansen

Kontorfuldmægtig