Til

Folketinget - Skatteudvalget

 

L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder).

Hermed sendes i 5 eksemplarer kommentar til bilag 41 – henvendelse af 28. marts 2008 fra AA-biler, Aalborg.

 

 

 

 

Kristian Jensen

 

 

                            /Lene Skov Henningsen

 

 

 

 


 


AA_BILER anfører, at nysynede biler ikke kan være skrotningsmodne.

Dernæst anfører firmaet, at godtgørelsesordningen er god for det globale miljø, og eksemplificerer dette med en Mercedes fra 1995, hvor godtgørelsen efter gældende regler udgør 40.000 kr.

Hertil bemærkes, at jeg som anført i bl.a. min kommentar på bilag 9 til Danmarks Automobilforhandler Forening, er enig i, at godtgørelsesordningen fremmer en hurtigere fornyelse af bilparken. Dette gælder imidlertid kun, hvis de udførte biler ikke ellers var blevet skrottet eller alligevel ville blive skrottet inden for et kort tidsrum. Sådanne biler vil nemlig under alle omstændigheder blive erstattet af nyere brugte eller helt nye biler.

Det er en betingelse for udbetaling af godtgørelse, at bilen eller motorcyklen er registreringsklar. Det betyder ikke, at bilen eller motorcyklen skal være nysynet, men blot at den har været synet indenfor de seneste 24 måneder.

Det bemærkes endvidere, at en bil fra 1995, der efter nugældende regler får udbetalt 40.000 kr. i godtgørelse efter gennemførelse af lovforslaget, vil få udbetalt mellem ca. 38.500 og ca. 39.000 kr. afhængigt af, om bilen er udstyret med 2, 1 eller ingen airbags. Der vil således også efter gennemførelse af lovforslaget være gode muligheder for fornyelse af bilparken.