Til

Folketinget - Skatteudvalget

 

Ad L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder).

 

I overgangsbestemmelsen til ovennævnte lovforslag er der angivet en frist til den 30. april 2008 for ansøgning om omberegning af registreringsafgiften for visse biler og motorcykler, der er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler.

Under Folketingets behandling af lovforslaget, stillede jeg et ændringsforslag, der bl.a. ændrede lovforslagets ikrafttræden, fra den 13. marts til den 27. april 2008. Det medførte imidlertid, at ansøgningsfristen 30. april blev urimelig kort.

Jeg har derfor besluttet, at SKAT ikke skal påberåbe sig lovens frist, hvis ansøgningen er modtaget senest den 30. juni 2008.

Den ændrede frist er uden betydning for de beløb, der for den enkelte bil eller motorcykel eventuelt vil kunne udbetales efter omberegningen.

 

 

Kristian Jensen

 

 

                            /Jens Drejer