Til

                      Folketinget - Skatteudvalget

 

 

L 42 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder). .

 

Hermed sendes i 5 eksemplarer kommentar til bilag 3 – henvendelse fra Yupex Trading ved adm. dir. Peter Schou .

 

 

 

 

 

 

Kristian Jensen

                                                                 / Lene Skov Henningsen 

 

 


Kommentar: Yupex Trading, ved adm. dir. Peter Schou mener, at den foreslåede ændring af godtgørelsesordningen vil forskelsbehandle im- og eksportører af brugte biler, er et brud på skattestoppet, vil mindske den pris som danskere vil kunne få for deres brugte biler og vil være altødelæggende for eksporten af brugte biler.

Peter Schou opstiller et regneeksempel, og når derfra frem til, at lovforslaget betyder, at der slet ikke vil blive udbetalt godtgørelse for personbiler med en handelspris på op til 30.000 kr. og varebiler med en handelspris op til 40.000 kr. Dette mener Peter Schou er et brud på skattestoppet, som samtidigt betyder, at 25.000 danskere årligt vil få færre penge for deres brugte biler.

Peter Schou mener, at registreringsafgiften bør være den samme ved indførsel og udførsel, og anfører til støtte herfor, at forskellen i afgiftsbeløbene umuliggør videreforhandling af brugte biler via Danmark. Dette finder Peter Schou er ulovligt i forhold til EU.

Peter Schou anfører videre, at den udbetalte godtgørelse med 450 mio. kr. kun udgør 1 pct. af et provenu fra registreringsafgiften på 45 mia. kr.

 

Hertil bemærkes først og fremmest, at de gældende regler skaber et incitament til uhensigtsmæssig brug af reglerne til udførsel af biler, der er tæt på at være skrotningsmodne. Ændringsforslaget er dermed rettet mod lukning af et hul i reglerne, og er derfor i overensstemmelse med skattestoppet.

Beregningen af registreringsafgiften for brugte biler sker på grundlag af salgspriser fra forhandlere. Helt på linie med hvad der sker for nye biler. Derfor vil registreringsafgiften af den brugte bil indeholde et element af avance, der ikke indgår i den bil, der skal udføres.

Intentionen med forskellen mellem godtgørelse og beregnet registreringsafgift er, at godtgørelsen ikke skal omfatte den del af brugtvognsprisen, der er forhandleravance. Forskellen, der er fastsat til 15 pct. af registreringsafgiften er imidlertid for lav til at opfylde intentionen for de lavere prissatte biler. Det skyldes, at avancen for billigere brugte biler udgør en større del af bilens pris end for almindelige dyrere brugte biler. Lovforslaget retter op på dette forhold.

De nye nedre beløbsgrænser for forskellen mellem den beregnede registreringsafgift og godtgørelsen på 7.500 kr. for personbiler og 4.000 kr. for varebiler og motorcykler erstatter de tidligere bagatelgrænser. I tabellen er dette illustreret med en række brugte biler, der har en handelspris på mellem 12.000 kr. og 120.000 kr. Alle eksemplerne vedrører biler, der er udstyret med 4 airbags og ABS-bremser og kører 12 km pr. liter benzin.

Det ses bl.a. af tabellen, at nedsættelsen af godtgørelsen for eksemplet med en personbil, der har en handelspris på 30.000 kr. er på ca. 5.000 kr. fra ca. 14.000 kr. til ca. 9.000 kr. Endvidere ses, at der kan forekomme tilfælde af helt billige biler, hvor der i modsætning til efter gældende regler gives godtgørelse. Dette sidste skyldes, at der ikke efter forslaget er fastsat en egentlig bagatelgrænse. I praksis vil der dog være en bagatelgrænse svarende til, at der ikke kan beregnes godtgørelse for personbiler, der har en handelspris på under ca. 13.500 kr.

 

 

 

 


Tabel

Godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af konkrete biler ved gældende regler for godtgørelse og de foreslåede regler for godtgørelse.

 

Nypris

Ansat handels-pris som brugt

Forholdsmæssigt skalaknæk (76.400 kr. for nye biler)

Forholdsmæssigt airbag- fradrag (4 stk.)

Forholdsmæssigt ABS- fradrag

Forholdsmæssigt tillæg for benzinøkonomi (12 km pr. liter)

Beregnet afgifts-beløb

Godtgørelse uden den foreslåede ændring

Godtgørelse med den foreslåede ændring

Nedsæt-telse af godtgør-elsen efter forslaget

Bileksempel 1

250.000

120.000

36.672

1.229

1.800

1.920

66.059

56.150

56.150

0

Bileksempel 2

250.000

105.000

32.088

1.075

1.575

1.680

57.801

49.131

49.131

0

Bileksempel 3

250.000

90.000

27.504

922

1.350

1.440

49.544

42.112

42.044

68

Bileksempel 4

250.000

80.000

24.448

819

1.200

1.280

44.039

37.433

36.539

894

Bileksempel 5

250.000

70.000

21.392

717

1.050

1.120

38.534

32.754

31.034

1.720

Bileksempel 6

250.000

60.000

18.336

614

900

960

33.029

28.075

25.529

2.546

Bileksempel 7

250.000

50.000

15.280

512

750

800

27.524

23.396

20.024

3.372

Bileksempel 8

250.000

40.000

12.224

410

600

640

22.020

18.717

14.520

4.197

Bileksempel 9

250.000

30.000

9.168

307

450

480

16.515

14.037

9.015

5.022

Bileksempel 10

250.000

20.000

6.112

205

300

320

11.010

9.358

3.510

5.848

Bileksempel 11

250.000

18.000

5.501

184

270

288

9.909

8.422

2.409

6.013

Bileksempel 12

250.000

16.000

4.890

164

240

256

8.808

0

1.308

-1.308

Bileksempel 13

250.000

14.000

4.278

143

210

224

7.707

0

207

-207

Bileksempel 14

250.000

12.000

3.667

123

180

192

6.606

0

0

0

 

Det er korrekt, at godtgørelsesordningen fremmer en hurtigere fornyelse af bilparken, fordi de udførte biler vil blive erstattet af nyere brugte eller nye biler. Det er da heller ikke denne positive effekt af ordningen, som forslaget går ud på at ændre. Ændringen går ud på at begrænse godtgørelsen af registreringsafgift for biler og motorcykler, som ellers ville være skrottet eller ville blive skrottet inden for et meget kort tidsrum, hvis der ikke havde været en godtgørelsesordning. Disse biler og motorcykler ville nemlig under alle omstændigheder skulle erstattes af nyere brugte eller nye biler og motorcykler. Udbetaling af godtgørelse til sådanne biler er derfor direkte tabsgivende for statskassen.

Når det gælder EU`s regler, kan jeg oplyse, at der ikke findes regler om, at medlemslandene skal give godtgørelse af registreringsafgift, og herunder heller ikke regler om, hvordan godtgørelsesordninger i givet fald skal udformes.

Endvidere kan jeg oplyse, at registreringsafgiften for 2008 skønnes at give statskassen en indtægt på ca. 22 mia. kr. SKAT har oplyst, at der udbetales ca. 750 mio. kr. årligt i godtgørelse af registreringsafgift.