Skatteudvalget

 

Til:

Dato:

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

21. januar 2008

L 42

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler. (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler m.v., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder).

Af skatteministeren (Kristian Jensen).

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget.

 

Lukning for spørgsmål                                                       28.01.2008

Frist for besvarelse af spørgsmål                                        04.02.2008

Politisk drøftelse                                                               06.02.2008

Frist for politiske bemærkninger og ændringsforslag             08.02.2008

Afgivelse af betænkning                                                     20.02.2008

2. behandling                                                                    26.02.2008

3. behandling                                                                    28.02.2008

 

Med venlig hilsen

 

 

Liza Christensen,

udvalgssekretær