Til

Folketinget - Skatteudvalget

 

L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv., afgiftsfritagelse af brint- og elbiler og udvidelse af ordningen med registrerede virksomheder). .

 

Hermed sendes i 5 eksemplarer kommentar til bilag 7 – henvendelse af 18. januar 2008 fra Danmarks Automobilforhandler Forening.

 

 

 

                   Kristian Jensen

 

                                                                   /Lene Skov Henningsen

 Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF) mener, at det forhold, at der er forskel mellem den beregnede registreringsafgift og godtgørelsen ved udførsel af brugte biler og motorcykler er en principiel skævvridning mellem im- og eksport af brugte biler. Foreningen mener, at registreringsafgiften principielt bør være den samme ved import og eksport.

Foreningen mener, at godtgørelsesordningen har været gavnlig, bl.a. fordi den har været med til at holde den danske bilpark på et rimeligt aldersniveau.

Endvidere foreslår DAF, at der etableres en eksporttilladelsesordning for brugtbileksport.

Hertil bemærkes, at registreringsafgiften er den samme for sammenlignelige biler.

Registreringsafgift beregnes af handelsværdien i sidste handelsled. Der ville netop opstå en skævvridning, hvis der ved godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel her fra landet blev tilbagebetalt samme beløb som ved registrering. 

Jeg er helt enig med DAF i, at godtgørelsesordningen fremmer en hurtigere fornyelse af bilparken. De udførte biler erstattes i sidste ende af nyere brugte eller helt nye biler.

Dette gælder imidlertid kun, hvis de udførte biler ikke ellers var blevet skrottet eller ikke alligevel ville blive skrottet inden for et kort tidsrum. Sådanne skrotmodne biler vil nemlig under alle omstændigheder blive erstattet af nyere brugte eller helt nye biler. Udbetaling af godtgørelse til disse biler er imod intentionerne med godtgørelsesordningen og tabsgivende for statskassen.

I øvrigt skal jeg henvise til min kommentar til henvendelsen fra Yupex Trading – bilag 5.

For så vidt angår den af DAF foreslåede eksporttilladelsesordning, er ordningens nærmere indhold så uklart, at den ikke kan kommenteres på det foreliggende grundlag.