Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

Til:

Dato:

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

8. april 2008

L 92

Forslag til lov om ændring af innovationsloven. (Etablering af et nyt innovationsudvalg og ændrede tilskudsmuligheder m.v.).

Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).

 

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af forslaget

 

Fremsættelse                                                                28.02.2008

 

Førstebehandling                                                           03.04.2008

 

Frist for spørgsmål                                                         23.04.2008

                                                                                   

Frist for svar                                                                  30.04.2008

                                                                                   

Politisk drøftelse                                                            07.05.2008

                                                                                   

Frist for politiske bem. og ÆF                                         09.05.2008

                                                                                   

Betænkning                                                                   14.05.2008

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Eva Esmarch,

udvalgssekretær