Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og

Fiskeri 

København, den 27. februar 2008

Sagsnr.: 9829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

./.      Vedlagt fremsendes til Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri høringsnotat og høringssvar vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (L 93).

 

 

 

 

                                                  Eva Kjer Hansen

 

 

                                                                                                        / Jens Ernholtz