Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

Til:

Dato:

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

10. april 2008

L 93

Forslag til lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Forhøjelse af udmålingsgrundlag for statsgaranti, bemyndigelse til fastsættelse af satsen for risikopræmie m.v.).

Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen).

 

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

 

Udvalget vedtog på udvalgsmødet den 9. april 2008 følgende tidsplan for behandlingen af forslaget:

 

Fremsættelse                                                                28.02.2008

 

Førstebehandling                                                           03.04.2008

 

Frist for spørgsmål                                                         23.04.2008

                                                                                   

Frist for svar                                                                  30.04.2008

                                                                                   

Politisk drøftelse                                                            07.05.2008

                                                                                   

Frist for politiske bem. og ÆF                                         09.05.2008

                                                                                   

Betænkning                                                                   14.05.2008

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Eva Esmarch,

udvalgssekretær