Folketingets Udvalg for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Christiansborg
1240 København K

 

København, den 7. maj 2008

Sagsnr.: 9829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

./.      Hermed fremsendes ændringsforslag til L 93 - forslag til lov om ændring af lov om statsgaranti for yngre jordbrugere m.v. Der er alene tale om en teknisk konsekvens-ændring, hvis nødvendighed blev påpeget af Folketingets Lovsekretariat ved brev til udvalget af 7. april 2008.

 

 

 

 

 

Eva Kjer Hansen

 

 

/Søren Sørensen


                                                                      Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

     L 93

 

 

 

Ændringsforslag

til

L 93 - Forslag til ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.

(Lovteknisk konsekvensændring)

Af fødevareninisteren:

 

1)       § 1, nr. 5, affattes sÃ¥ledes:


”5.  § 5, stk. 4, affattes således:

     ”Stk. 4. Betingelserne om arbejdstid, jf. stk. 2, nr. 5, om drift for egen regning og risiko, jf. stk. 2, nr. 6, og om at have et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 3, nr. 2, skal være opfyldt i hele lånets løbetid.””

 

Almindelige bemærkninger

Med ændringsforslaget gennemføres en lovteknisk konsekvensændring, hvis nødvendighed blev påpeget af Folketingets lovsekretariat efter lovforslagets 1. behandling.

Ved lovforslagets § 1, nr. 4, ændres lovens § 5, stk. 3, nr. 3 til nr. 2, og som konsekvens heraf bør henvisningen i lovens § 5, stk. 4, til ”stk. 3, nr. 3” ændres til ”stk. 3, nr. 2”.