Departementet

Holmens Kanal 22

1060 København K

 

Tlf. 3392 9300

Fax. 3393 2518

E-mail vfm@vfm.dk

 

KMP/ J.nr. 2008-1676

Folketingets Socialudvalg

 

 

 

 

 

Dato: 5. maj 2008

 

 

 

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 22. april 2008 følger hermed velfærdsministerens endelige svar på spørgsmål nr. 44 (Ad L 154).

­

 

 

Spørgsmål nr. 44:

 

”Indebærer kommunens forpligtelse efter retssikkerhedslovens § 5 til at vurdere en ansøgning i forhold til alle relevante bestemmelser, at en ansøgning om hjælp også skal vurderes efter servicelovens § 96, stk. 3?”

 

Svar:

 

Af vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår det, at en ansøgning om hjælp efter serviceloven skal behandles bredt og ikke altid kun i forhold til den konkrete form for hjælp, som en borger har søgt om. I det konkrete tilfælde vil det afhænge af situationen og den hjælp, som ansøgeren beder om, hvordan sagen skal behandles. Det må derfor bero på en konkret vurdering, om en ansøgning skal vurderes i forhold til servicelovens § 96, stk. 3.

 

At kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp bredt betyder, at borgeren også – hvis det er nødvendigt – skal have tilbud om rådgivning og vejledning.

 

 

 

 

Karen Jespersen

 

/ Karin Munk Petersen