Boligudvalget 2007-08 (2. samling)
S 1134
Offentligt
541700_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 1134§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL M UN DT LIG B E S VA R E L S EDE N 9 . A PR I L 20 0 8

Til:

Dato:

Stillet af:

Velfærdsministeren4. april 2008Lennart Damsbo-Andersen (S)
Deler regeringen den modstand mod alment boligbyggeri, som Venstres bo-ligordfører giver udtryk for i et læserbrev i Lolland-Falster Folketidende den19. marts 2008?(Spm. nr. S 1134).
Den 4. april 2008Lovsekretariatet
På Folketingets formands vegne,Lovsekretariatet