§ 20-spørgsmål S 2116 Om indskydergaranti.
Til: Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (KF)
Dato: 18-07-2008
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 18-07-2008
Endelig besvarelse 23-07-2008
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren tage initiativ til at undersøge, om indskydergarantien skal ændres, så den dækker bredere og højere indskud?
Skriftlig begrundelse:
Det er essentielt for dansk økonomi, at der er den nødvendige tillid til den danske finansielle sektor. En hjørnesten er reglerne om indskydergaranti, hvor landets pengeinstitutter i 1988 etablerede en indskydergaranti , som sikrer nettoindestående til en vis grænse. Denne grænse blev i 1995 forhøjet fra 250.000 kr. til 300.000 kr. For en række indeståender er der dog ingen grænser, men for f.eks. almindelige indlånskonti, gevinstopsparingskonti, aftaleindskud og investeringsfondskonti gælder beløbsgrænsen. For at der fremover er den helt nødvendige tillid til finanssektoren og sikkerhed for indskyderne, er det nødvendigt at se på, om reglerne er tidssvarende og robuste. F.eks. kunne beløbsgrænsen sættes op, så flere indskud er helt dækket af samtidig med, at gæld ikke altid skal fratrækkes indskuddene ved beregningen af garantiens størrelse. I den forbindelse vil spørgeren anbefale, at der udarbejdes statistisk materiale, der viser, hvor store dele af indskydernes brutto- og nettoindlån, som er dækket ved forskellige beløbsgrænser.

Endeligt svar

Dokumentdato:
23-07-2008
Modtaget:
23-07-2008
Omdelt:
23-07-2008

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik