Folketingets Lovsekretariat

Folketinget

Christiansborg

1240 København K.

 

Hermed fremsendes svar på spørgsmål S 1004 stillet af Kirsten Brosbøl (S) den 25. marts 2008.

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Helge Sander

 


 

Ministeren for videnskab, teknologi og udviklings besvarelse af spørgsmål S 1004 stillet af Kirsten Brosbøl (S) den 25. marts 2008

 

Spørgsmål S 1004

 

Hvorledes har ministeren gjort brug af anbefalingerne fra rapporten "Alle talenter i spil" fra tænketanken om flere kvinder i forskning fra 2005, og hvorved adskiller denne tænketank sig fra den, som ministeren nu agter at nedsætte til bl.a. at sikre flere kvinder i forskning?

 

Svar

Tænketanken for flere kvinder i forskning offentliggjorde sine anbefalinger i sommeren 2005 i rapporten: ”Alle Talenter i spil – flere kvinder i forskning”. Tænketankens anbefalinger er rettet mod politikerne, universitetsledelserne og de kvindelige forskere.

 

Flere universiteter har fulgt op på anbefalingerne og har bl.a. indsat konkrete mål i deres udviklingskontrakter med henblik på at øge antallet af kvindelige forskere. Herudover har universiteterne igangsat en række andre initiativer for at fremme ligestillingen, hvilket fremgår af Videnskabsministeriets Ligestillingsrapport 2007. Det gælder fx tiltag fra Aarhus Universitet, der dels gennem bredere annoncering af opslåede stillinger, dels gennem bredere bedømmelsesudvalg med begge køn, vil sikre en større andel kvinder.

 

Til politikerne anbefaler Tænketanken bl.a., at Folketinget afsætter ressourcer til et nyt initiativ til udvikling af yngre kvindelige talenter. I perioden 2006-2008 udmøntes i alt 45 mio. kr. via Det Frie Forskningsråd til at fremme yngre kvindelige forskere inden for naturvidenskab og teknik. Derudover har Det Frie Forskningsråd i 2008 afsat omkring 35 mio. kr. til et program rettet mod kvindelige forskningsledere.

 

Endvidere anbefaler Tænketanken, at barrierer, som hindrer forskeres kontakt med arbejdspladsen under orlov, fjernes. Der er allerede i dag fleksible muligheder for delvist at genoptage arbejdet under barselsorlov, ligesom der under orlov er mulighed for at deltage i undervisningsaktiviteter m.v. Videnskabsministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender præciserede i februar 2006 de gældende regler overfor universiteter og sektorforskningsinstitutioner.

 

Der er således, siden tænketanken offentliggjorde sin rapport, blevet fulgt op på anbefalingerne og sat en række tiltag i gang, der har til formål at øge andelen af kvinder i forskning.

 

Der er, på trods af de mange initiativer, fortsat er en skævvridning i forhold til rekruttering af kvindelige forskere. Det skal der rettes op på. Derfor arbejder vi i Videnskabsministeriet i øjeblikket på at undersøge, om der kan være behov for nye initiativer for at fremme ligestilling i forskningen, jf. mit svar på spørgsmål S 1003.