Europaudvalget 2008-09
EUU Alm.del Bilag 380
Offentligt
684604_0001.png
UDENRIGSMINISTERIET
Medlemmcrne af Folketingets Europaudvaigog deres stedfortradere
Asi1fisk Plads 2DK-1448 Købcnhavn KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 5405 33Rmail: um@urn.dkbttp://www.umdkGirokonto 3 00 18 06
Bilag Journalnurnrncr
Kontor
I
400.C.2-O
EUK 14. maj 2009
NOTATIritegrationsministeriets notat vedrorende afgivelse af indhTeg i EF-domstolens prejudicie11e sag, C-34/09, Gerardo Ruiz ZambranoTil underretning for Folketingets Europaudvaig vedkegges Integrations-ministeriets notat vedrorende afgivelse af indkeg i EF-domstolens praju-dicielle sag, C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.