Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09
B 118
Offentligt
676963_0001.png
676963_0002.png
FolketingetUdvalget for Fødevarer, Landbrug og FiskeriChristiansborg1240 København K
Civil- og Politiafdelingen
Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
1. maj 2009DyrevelfærdskontoretInge Birgitte Møberg2009-157-0068IBM40364
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 3 vedrørende forslag til fol-ketingsbeslutning om kalkuners velfærd (B 118), som Udvalget for Fø-devarer, Landbrug og Fiskeri har stillet til justitsministeren den 17. april2009. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).
Brian Mikkelsen/Cristina A. Gulisano
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 3 vedrørende forslag til folketingsbeslutning om kal-

kuners velfærd (B 118):

”Er det ministerens opfattelse, at der er brug for en særliglovregulering af kalkuners velfærd?”

Svar:

Ifølge dyreværnslovens § 4, stk. 1, kan justitsministeren fastsætte reglerom dyrs opholdsarealer og opholdsrum og om inventaret heri, herunderom at opholdsrum og inventar skal godkendes, før det tages i brug.Regler vedrørende dyr i landbruget, der ikke beror på en forpligtelse afinternational karakter, kan dog alene fastsættes efter stk. 1, når de er afmindre indgribende betydning, jf. lovens § 4, stk. 2. Det vil sige, at reg-ler, der er af mere indgribende betydning, og som ikke beror på en inter-national forpligtigelse, ikke kan fastsættes administrativt med hjemmel i§ 4, men skal fastsættes ved lov.Hvorvidt der vil være behov for særlig lovregulering af kalkuners vel-færd, vil bl.a. afhænge af resultatet af overvejelserne om hold af kalkuneri arbejdsgruppen om hold af slagtefjerkræ. Som oplyst i den samtidigebesvarelse af spørgsmål nr. 1 vedrørende beslutningsforslaget forventerjeg, at arbejdsgruppen vil afgive sin rapport i løbet af 2010.
2